Gençlerle Nefes

gençlerle

Sınava ICF’den akredite Yaşam Koçluğu Sertifikalı, konusunda uzman Bilinçli Döngüsel Nefes koçları ile hazırlanın!

Bilinçli Döngüsel Nefes seansları sınav heyecanını, kaygısını azaltmak, rahatlatmak ve net hedefler belirlemelerine yardımcı olmak ve psikolojik olarak güçlendirmek için düzenlendi..

Çünkü problemli nefes alışkanlıkları tüm yaşamımın olumsuz etkiliyor.

Gençler İyi Nefes Aldıkrlarıda Çok Daha Zeki, Başarılı, Mutlu ve Huzurlu Olabilirler

Nefes seansı öncesi ICF akredite yaşam koçluğu eğitimi almış, deneyimli nefes koçlarımız rehberlğinde yapılan koçluk çalışması; gençIeri tutan, başanlı olmasını engelleyen, limitleyen düşünce ve inançlarını sorgulatacak olumlu bir bakış açısı kazanmalannı sağlayacaktır. Gençlerin kaygılarından, streslerinden ve korkularından özgürleşeceği güçlü nefes seansları onların yaşamlannın en önemli dönemlerinde büyük bir destekleyici güç olacaktır:

Gençlerle Nefes Çalışması içerik ( Süre 2 saat)

• Tanışma ve teorik bilgi: nefesin yararları
• Yaşam koçluğu çalışması
• Kişisel Nefes Analizi
• Bilinçli Döngüsel Nefes Seansı
• Rahatlatıcı Meditasyon