Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness çalışması, dikkati bilinçli bir şekilde yönlendirmenin sonucunda ortaya çıkan farkındalıktır. Bir teknikten çok bir yaşam tarzıdır. Olanı olduğu haliyle o an içinde; yargılamadan, sorgulamadan, açık, nazik ve şefkatli bir şekilde bakabilme yetisidir. Hayatımıza şekil veren iç ve dış etkenlere ve bu etkenlerle olan ilişkilerimize farkındalık getirir. Yapılan araştırmalar mindfulness egzersizleri ile beyni yeniden yapılandırdığı […]
Read more