Mindfulness

Mindfulness çalışması, dikkati bilinçli bir şekilde yönlendirmenin sonucunda ortaya çıkan farkındalıktır. Bir teknikten çok bir yaşam tarzıdır.

Olanı olduğu haliyle o an içinde; yargılamadan, sorgulamadan, açık, nazik ve şefkatli bir şekilde bakabilme yetisidir. Hayatımıza şekil veren iç ve dış etkenlere ve bu etkenlerle olan ilişkilerimize farkındalık getirir.

Yapılan araştırmalar mindfulness egzersizleri ile beyni yeniden yapılandırdığı dolayısıyla; dikkati, empatiyi, problem çözme becerilerini güçlendirdiği, mutluluk seviyesinde artış sağladığı ve stresi azalttığı konusunda kayda değer bir iyileşme sağladığı yönündedir.

Bu 8 haftalık mindfulness atölyesi programında adım adım gelişen temel nefes farkındalığı meditasyonu ile birlikte uygulaması kolay farklı meditasyonlar ve beden çalışmaları da öğreneceksiniz. Neden meditasyon yaptığınızı ve meditasyonun hayatınızı dönüştürmek açısından ne şekilde etkili olduğunu açıklayan bilimsel bilgilere de sahip olacaksınız.